Korporativno upravljanje

NIS je posvećen primeni visokih standarda u oblasti korporativnog upravljanja koji se temelje na međunarodno prihvaćenim načelima i iskustvima svetske prakse

Efikasan rad organa upravljanja NIS-a obezbeđuje stabilan razvoj kompanije i predstavlja zalog poverenja akcionara, investitora i partnera. U skladu sa Statutom, struktura organa upravljanja NIS-a obuhvata: Skupštinu akcionara, Odbor direktora, Savetodavni odbor i personalni izvršni organ (generalni direktor).

Skupština akcionara je najviši organ NIS-a, i preko nje akcionari donose i odobravaju osnovne korporativne odluke.

Odbor direktora igra centralnu ulogu u sistemu korporativnog upravljanja i kolektivno je odgovoran za dugoročni uspeh društva, uključujući i nadzor i definisanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva društva.

Savetodavni odbor Generalnog direktora je stručno telo koje pomaže Generalnom direktoru u radu i razmatranju pitanja iz njegovog delokruga. Savetodavni odbor radi pod rukovodstvom generalnog direktora i pruža mu pomoć u vezi s pitanjima koja se odnose na upravljanje poslovanjem Društva.

Generalni direktor NIS a.d. Novi Sad

 • Kiril Tjurdenjev

  Generalni direktor NIS a.d. Novi Sad, Član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Rođen je 19. aprila 1977. godine.

  S najvišim uspehom je diplomirao na Fakultetu za međunarodne odnose (visoka školska sprema sa specijalizacijom), i zatim magistrirao u oblasti međunarodnog prava (sa specijalizacijom) na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO). Takođe je magistrirao u oblasti prava (LL.M) na Univerzitetu u Mančesteru. Stručno se usavršavao u okviru programa executive education u međunarodnoj poslovnoj školi INSEAD i Londonskoj poslovnoj školi.

  Od 2000. do 2004. godine radio je u kompanijama A.T. Kearney i Unilever. Godine 2004. počinje da radi u McKinsey & Co. Od 2007. do 2012. godine radio je kao zamenik generalnog direktora za Strategiju i korporativni razvoj u kompaniji „SIBUR – Mineralna đubriva“. Od 2012. godine je izvršni potpredsednik i član Izvršnog odbora AFK „Sistema“. Pre dolaska u NIS, Kiril Tjurdenjev je bio na funkciji predsednika i predsedavajućeg Izvršnog odbora OAO „Objedinjena naftno-hemijska kompanija“ koja je u tom trenutku ulazila u grupu kompanija AFK „Sistema“, i na funkciji predsednika Odbora direktora kompanije „Ufaorgsintez“.

  U aprilu 2016. godine počinje sa radom u NIS-u, na poziciji prvog zamenika generalnog direktora za preradu i promet.

  Za člana Odbora direktora NIS-a imenovan je 8. decembra 2016. godine. Na funkciju generalnog direktora NIS-a imenovan je 22. marta 2017. godine.

Članovi Odbora direktora

 • Vadim Jakovljev

  Predsednik Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft”, Prvi zamenik Generalnog direktora JAD „Gasprom njeft” zadužen za pitanja istraživanja i proizvodnje, strateškog planiranja, spajanja i akvizicije.

  Rođen je 30. septembra 1970. godine u Šarkanu, SSSR.

  Diplomirao je 1993. godine na Moskovskom inženjersko-fizičkom institutu, smer Primenjena nuklearna fizika. Godine 1995. završio je Visoku školu za finansije Međunarodnog univerziteta u Moskvi. Od 1999. godine poseduje sertifikat Chartered Association of Certified Accountants. Godine 2009. stekao je diplomu Britanskog instituta direktora (ID).

  Od 1995. do 2000. godine radio je u „PricewaterhouseCoopers” na raznim dužnostima, od konsultanta do menadžera za reviziju. Od 2001. do 2002. godine bio je na dužnosti zamenika rukovodioca finansijsko-ekonomske uprave JUKOS EP a.d. Od 2003. do 2004. godine finansijski je direktor „Jugansknjeftegasa” NK JUKOS. Od 2005. do 2006. godine bio je zamenik generalnog direktora za ekonomiju i finansije „SIBUR-Ruske gume”. Od 2007. do 2010. bio je zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njeft“. Od 2007. godine je zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“. Od 2010. do 2011. bio je finansijski direktor JAD „Gasprom njeft“. Od 2011. godine je na poziciji prvog zamenika generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“.

  Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 10.02.2009. godine, a na funkciju predsednika Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 31.07.2009. godine.

 • Kiril Tjurdenjev

  Generalni direktor NIS a.d. Novi Sad, Član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Rođen je 19. aprila 1977. godine.

  S najvišim uspehom je diplomirao na Fakultetu za međunarodne odnose (visoka školska sprema sa specijalizacijom), i zatim magistrirao u oblasti međunarodnog prava (sa specijalizacijom) na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO). Takođe je magistrirao u oblasti prava (LL.M) na Univerzitetu u Mančesteru. Stručno se usavršavao u okviru programa executive education u međunarodnoj poslovnoj školi INSEAD i Londonskoj poslovnoj školi.

  Od 2000. do 2004. godine radio je u kompanijama A.T. Kearney i Unilever. Godine 2004. počinje da radi u McKinsey & Co. Od 2007. do 2012. godine radio je kao zamenik generalnog direktora za Strategiju i korporativni razvoj u kompaniji „SIBUR – Mineralna đubriva“. Od 2012. godine je izvršni potpredsednik i član Izvršnog odbora AFK „Sistema“. Pre dolaska u NIS, Kiril Tjurdenjev je bio na funkciji predsednika i predsedavajućeg Izvršnog odbora OAO „Objedinjena naftno-hemijska kompanija“ koja je u tom trenutku ulazila u grupu kompanija AFK „Sistema“, i na funkciji predsednika Odbora direktora kompanije „Ufaorgsintez“.

  U aprilu 2016. godine počinje sa radom u NIS-u, na poziciji prvog zamenika generalnog direktora za preradu i promet.

  Za člana Odbora direktora NIS-a imenovan je 8. decembra 2016. godine. Na funkciju generalnog direktora NIS-a imenovan je 22. marta 2017. godine.

 • Sergej Papenko

  Član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Načelnik Departmana za organizacioni razvoj i rad sa zajedničkim preduzećima JAD „Gasprom njeft“

  Rođen je 03. novembra 1973. godine u Južnoj Lomovatki, SSSR.

  Godine 1996. je završio Harkovski državni univerzitet (smer ekonomska kibernetika), a 1999. je stekao diplomu MBA Univerziteta HOFSTRA (Hempsted, Njujork, USA), smer Finance&Banking.

  Od 1994. do 1996. godine radio je na poziciji menadžera Departmana Prve ukrajinske međunarodne banke u Harkovu. U periodu od 1996. do 1998. godine radio je kao konsultant kompanije TACIS Project, a tokom 1998. godine je radio kao revizor u kompaniji PricewaterhouseCoopers. Od 2000. do 2007. godine, u moskovskom predstavništvu firme „McKinsey and Company Inc. Russia“ je radio kao konsultant, a zatim i kao mlađi partner. Od 2007. godine do danas se nalazi na poziciji načelnika Departmana za organizacioni razvoj i rad sa zajedničkim preduzećima JAD „Gasprom njeft“.

  Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 21.06.2018. godine.

 • Danica Drašković

  Član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Rođena je 14. novembra 1945. godine u Kolašinu, Crna Gora.

  Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala 1968. godine.

  Od 1968. do 1990. godine radila je na poslovima finansija u banci, na pravno-ekonomskim poslovima u privredi i kao gradski sudija za prekršaje u Beogradu. Godine 1990. je osnovala izdavačku kuću „Srpska reč”, čiji je i danas vlasnik. Autor je tri knjige publicistike.

  Od 01.04.2009. do 18.06.2013. godine bila je član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad. Na ovu funkciju ponovo je imenovana 30.06.2014. godine.

 • Aleksej Jankevič

  Član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njeft“

  Rođen je 19. decembra 1973. godine u Lenjingradu, SSSR.

  Godine 1997. završio je Državni elektrotehnički Univerzitet u Sankt-Peterburgu (LETI), smer „optički instrumenti i sistemi“. Godine 1998. je završio Međunarodnu školu menadžmenta LETI-Lovanium u Sankt-Peterburgu.

  Od 1998. do 2001. godine radio je u konsultantskoj kući „KARANA“. Od 2001. do 2005. je radio na poslovima zamenika načelnika Uprave za planiranje, budžet i kontroling ZAD „JUKOS RM“ (deo koji je odgovoran za logistiku, preradu i promet). Godine 2004. je stekao zvanje „Certified Management Accountant“ (CMA). Od 2005. do 2007. godine je zamenik finansijskog direktora „LLK-Internešnl“ (bavi se proizvodnjom i prodajom ulja i specijalnih naftnih derivata i posluje u okviru LUKOIL grupe). Od 2007. do 2011. godine je načelnik Departmana za planiranje i budžet, rukovodilac Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gasprom njeft“.

  Od avgusta 2011. godine je v.d. zamenika generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“ za ekonomiku i finansije. Od marta 2012. godine je član Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“, zamenik generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“ za ekonomiku i finansije.

  Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 18.06.2013. godine.

 • Aleksandar Krilov

  Član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft“

  Rođen je 17.03.1971. godine u Lenjingradu, SSSR.
  Godine 1992. završio je LMU (grad Lenjingrad), 2004. godine ̶ Pravni fakultet SpbGU, a 2007. godine Moskovsku internacionalnu višu školu za biznis MIRBIS MBA, smer strateški menadžment i preduzetništvo.

  Od 1994. do 2005. godine radio je na rukovodećim radnim mestima u oblasti prometa nekretnina (generalni direktor, predsednik) u sledećim kompanijama: Rusko-kanadska SP „Petrobild“ i ZAD „Alpol“. U periodu od 2005. do 2007. godine bio je zamenik rukovodioca u Direkciji za realizaciju u DOO „Sibur“. Od aprila 2007. godine do danas, rukovodilac je Departmana za snabdevanje naftnim derivatima, rukovodilac Departmana za regionalnu prodaju i direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft“.

  Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 29.11.2010. godine.

 • Dejan Radenković

  Član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Rođen je 09. septembra 1971. godine u Prištini.

  Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Prištini. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, a zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je na Univerzitetu EDUKONS.
  Svoje radno iskustvo počeo je u Preduzeću za trgovinu i usluge „Balkan auto“ u Prištini, a nakon toga prešao je u JP PTT saobraćaja „Srbija“. U „Orbita komunikacije“ d.o.o. Beograd je od 2005. godine obavljao je poslove direktora, a od 2010.godine je radio u Kompaniji „Ratko Mitrović“ a.d., u kojoj je obavljao funkciju generalnog direktora, a zatim izvršnog direktora i člana Upravnog odbora. Bio je član Upravnog odbora Ekonomskog fakulteta u Prištini, kao i asistent generalnog menadžera First Global Brokersa u Beogradu. Obavljao je funkciju predsednika Odbora za praćenje poslovanja i člana Upravnog odbora „Dunav banke“ a.d. Zvečan, a jedno vreme je vršio funkciju predsedavajućeg Upravnog odbora. Od 2013. godine do 2017. godine bio je član Nadzornog odbora SP „Lasta“ a.d. Beograd. Trenutno je član Odbora za praćenje poslovanja „MTS banke“ a.d. Beograd.
  Za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije biran je u sazivima 2008, 2012, 2014. i 2016. godine.

  Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 27.06. 2019. godine.

 • Aleksandar Čepurin

  Nezavisni član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Rođen je 20. septembra 1952. u Stavropoljskom kraju, Rusija (SSSR).

  1975. godine je završio MGIMO MSP SSSR.

  Od 1975. je radio u Ministarstvu spoljnih poslova SSSR-a, a zatim u Ministarstvu spoljnih poslova RF.

  1986-1992. je bio rukovodilac ekonomske grupe Ambasade SSSR (Rusije) u Italiji. Od 1994. do 1996. je bio direktor Departmana za kadrove MSP RF.
  Od 1994. do 1997. godine je bio član Komisije za međunarodnu civilnu službu UN u Njujorku (ICSC).

  Od 1996. do 2000. godine je bio izvanredni i opunomoćeni ambasador RF u Danskoj.

  Od 2005. do 2012. godine bio je direktor Departmana za saradnju sa dijasporom pri MSP RF.
  Od 2012. do juna 2019. – ambasador Rusije u Srbiji. Poseduje rang izvanrednog i opunomoćenog ambasadora, kao i niz počasnih državnih odlikovanja i ordena.

  2009. godine je odbranio disertaciju i stekao zvanje doktora političkih nauka.
  Od 2012. do 2019. se bavio pitanjima razvoja odnosa vodećih ruskih energetskih kompanija i Republike Srbije. Sarađivao je sa ruskim i srpskim energetskim kompanijama, baveći se jačanjem poslovne saradnje.

  Na funkciju nezavisnog člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 27.06.2019. godine.

 • Anatolij Černer

  Član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gasprom njeft“

  Rođen je 27.08.1954. godine u Groznom, SSSR.

  Godine 1976. završio je Naftni institut u Groznom, smer hemijske tehnologije prerade nafte i gasa.

  Od 1976. do 1993. godine radio je u Rafineriji „Šeripov“ u Groznom, gde je prošao put od operatera do direktora Rafinerije. Godine 1996. počeo je da radi u kompaniji „Slavnjeft“, na mestu upravnika Odeljenja prometa nafte i naftnih derivata, a kasnije je imenovan za potpredsednika NGK „Slavnjeft“. Na dužnost potpredsednika za preradu i promet kompanije „Sibnjeft“ (od juna 2006. godine – JAD „Gasprom njeft“) imenovan je u aprilu 2006. godine. Od decembra 2007. godine se nalazi na poziciji zamenika generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“ za logistiku, preradu i promet.

  Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 10.02.2009. godine.

 • Olga Visocka

  Nezavisni član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Rođena je 28. februara 1961. godine u Lenjingradu, SSSR.

  Godine 1984. završila je sa pohvalama Lenjingradski državni Univerzitet, odsek za ekonomsku kibernetiku, specijalnost: ekonomista-matematičar, a 1987. postdiplomske studije iz oblasti matematičke kibernetike na Institutu za socijalno-ekonomske studije Akademije nauka SSSR, Lenjingradsko odeljenje. 1998. godine je stekla zvanje MBA Bristolskog Univerziteta. 2009. godine je stekla diplomu Profesionalnog nezavisnog direktora Londonskog direktorskog instituta.

  U periodu od 1988. do 1995. godine radila je kao predsednik Odbora direktora (OD), generalni direktor i direktor niza privatnih kompanija. Od 1995. godine do 2003. radi na različitim partnerskim pozicijama u KPMG u Sankt Peterburgu, Njujorku i Moskvi. Počev od 2003. do 2005. godine je rukovodilac Uprave interne revizije u kompaniji „Jukos“, a od 2005. do 2008. godine izvršni partner u Deloitte&Touche. U periodu od 2006. do 2013. godine nalazila se na pozicijama nezavisnog člana OD, predsednika Komisije za reviziju, člana Komisije za strategiju i člana Komisije za naknade u „EM-alijans“ i „KIT-Finans“, kao i nezavisnog člana Komisije za reviziju OAD „Baltika“. Od 2012. do 2013. bila je partner u PricewaterHouseCoopers (PwC), a od 2013. do 2014. godine je nezavisni član OD, predsednik Komisije za reviziju i Komisije za naknade UK „NefteTransServis“. Od 2013. godine do danas je na poziciji nezavisnog člana OD DOO „INK“, a od 2015. do 2018. godine bila je nezavisni član Odbora direktora AD „SUEK“.

  Na funkciju nezavisnog člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovana je 21.06.2018. godine.

 • Dragutin Matanović

  Član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad

  Rođen je 13.10.1954. u Beogradu.

  Diplomirani inženjer elektrotehnike.

  Radio je kao elektroničar u Odeljenju razvoja u kompaniji „Lola računari“, Beograd.

  Bio je direktor kompanije „Lola računari“, Beograd.

  Trenutno se nalazi na poziciji savetnika predsednika Republike Srbije.

  Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 06.09.2019. godine.

Članovi Savetodavnog odbora generalnog direktora

 • Genadij Ljubin

  Prvi zamenik generalnog direktora za istraživanje i proizvodnju

  Rođen je 1965. godine u gradu Malgobek, Čečeno-Ingušska ASSR. Diplomirao je 1990. godine na Naftnom institutu «Akademika M.D. Milionšikova» u Groznom, specijalnost „tehnologija i kompleksna mehanizacija razrade naftnih ležišta“.

  Radnu karijeru započeo je 1990. kao operater proizvodnje nafte i gasa, da bi tokom godina radio kao majstor, rukovodilac pogona proizvodnje nafte i gasa, glavni inženjer uprave proizvodnje nafte i gasa «Harampurneftь», PO «Purneftegaz». U 1998. godini najpre je radio kao rukovodilac uprave proizvodnje nafte i gasa «Tarasovskneftь», PO «Purneftegaz». U periodu od 1998. do 2001, godine bio je na funkciji rukovodioca uprave proizvodnje nafte i gasa «Zapolяrneftь», PO «Noяbrьskneftegaz». Od 2001. do 2002. bio je na poziciji rukovodioca projekta za proizvodnju nafte «Paljjanovski». Od 2002—2005. godine obavljao je dužnost zamenika generalnog direktora za nove projekte PO «Noяbrьskneftegaz». Od 2005–2008. godine bio je na funkciji generalnog direktora kompanije «Gazpromneftь-Hantos», a od 2008–2011. na dužnosti generalnog direktora kompanije «Gazpromneftь-Noяbrьskneftegaz». Od 2011. do 2013. godine bio je na funkciji izvršnog direktora za implementaciju ruskih projekata kompanije «Gazpromneftь-Razvitie», izvršnog direktora kompanije «Gazprom neftь šelьf» i vršilac dužnosti generalnog direktora kompanije «Gazprom neftь šelьf».

  u periodu od 2014. do 2017. godine bio je generalni direktor kompanije «Gazprom neftь šelьf», da bi u periodu 2017-2018. bio na poziciji izvršnog direktora kompanije «Gazpromneftь-Razvitie». Na poziciju prvog zamenika generalnog direktora NIS a.d. Novi Sad dolazi u avgustu 2018 godine.

 • Andrej Tučnin

  Prvi zamenik generalnog direktora – Direktor divizije Downstream

  Diplomirao je 1996. na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO), na Fakultetu međunarodnih ekonomskih odnosa.

  Od 1996. do 2001. godine radio je u kompaniji „Alfa-EKO“ u kojoj je napredovao od pozicije menadžera do rukovodioca Sektora za izvoz nafte. Godinu dana kasnije pridružio se kompaniji „SIBUR“, u kojoj je najpre vodio Sektor za prodaju tečnih petrohemijskih proizvoda, a zatim Sektor za prodaju tečnog naftnog gasa. Godine 2006. došao je na mesto zamenika generalnog direktora kompanije „JUKOS Eksport Trejd“. Bio je odgovoran za prodaju i izvoz svih naftnih derivata i petrohemijskih proizvoda kompanije „JUKOS“. Karijeru je nastavio u kompaniji „Rosnjeft“ u kojoj je radio od 2007. do 2012. na poziciji zamenika direktora Sektora za izvoz nafte i naftnih derivata. Istovremeno je radio i kao generalni direktor kompanije „RN-Bunker“ koja je stvorena „od nule“ i za tri godine postala lider na ruskom tržištu u snabdevanju plovnih objekata gorivom. U 2012. godini je radio u kompaniji „Magnatek“, najvećoj ruskoj nezavisnoj trgovačkoj kompaniji, u kojoj je učestvovao u organizaciji prerade ruske sirove nafte u rafineriji u Kazahstanu. Od 2013. do 2014. godine radio je u Objedinjenoj petrohemijskoj kompaniji, u kojoj je bio odgovoran za osmišljavanje svakodnevnih poslovnih delatnosti u okviru nezavisnog poslovanja kompanije AFK „Sistem“. Pre dolaska u NIS, u junu 2017. godine, radio je na poziciji zamenika generalnog direktora za komercijalne poslove u kompaniji „Ufaorgsintez“, jednoj od najvećih ruskih proizvođača polimera i fenola.

 • Aleksej Černikov

  Direktor bloka „Promet“

  Rođen je 1. septembra 1975. godine u Jekaterinburgu, Ruska Federacija.

  Godine 1997. diplomirao je na Uralskoj državnoj saobraćajnoj akademiji. Godine 2002. stekao je diplomu Međunarodne moskovske finansijsko-bankarske škole, zatim 2012. diplomu biznis škole INSEAD The Business School for the world, a 2013. Stokholmske škole ekonomije.

  Godine 2000. počinje sa radom u kompaniji „Sverdlovsknjefteprodukt“ kao zamenik upravnika Sektora za prodaju naftnih derivata, a nepunih godinu dana kasnije postaje i prvi čovek ovog Sektora. U kompaniji „Jekaterinburgskaja kompanija po nefteproduktam“ počinje da radi 2002. godine kao komercijalni direktor. Na istoj poziciji, ali u „Sverdslovsknjefteproduktu“, počinje da radi 2005. godine. U „Gasprom njeft“ prelazi 2008, na mesto generalnog direktora kćerke-firme „Gaspromnjeft – Čeljabinsk“. Od 2013. do marta 2015. godine bio je generalni direktor kompanije „Gaspromnjeft-Ural“, „Gaspromnjeft-Tjumenj“, „Gaspromnjeft-Ural“.

  Na poziciju direktora Bloka „Promet“ u NIS a.d. Novi Sad dolazi u martu 2015. godine.

 • Vladimir Gagić

  Direktor bloka „Prerada“

  Rođen je 23. septembra 1969. godine u Zadru, Hrvatska.

  Tehnološko-metalurški fakultet završio je na Univerzitetu u Beogradu 1993. godine. Prva iskustva na poslovima procesnog inženjera počeo je da stiče na Pogonu „Atmosferska destilacija“ 1996. godine u Rafineriji nafte Pančevo. Logičan nastavak u karijeri su i poslovi upravnika postrojenja „Atmosferska destilacija“, koje je obavljao vrlo uspešno, u izuzetno teškim uslovima ekonomskih sankcija. Bogato teorijsko znanje neprestano je proširivao i upotpunjavao kroz proveru u praksi, ali i razmenom iskustva sa kolegama različitih profesija na svim ostalim rafinerijskim postrojenjima. Posle odličnog praktičnog poznavanja svih segmenata rafinerijskog proizvodnog procesa, obavljao je značajne poslove na Projektu modernizacije rafinerijske prerade u sektoru Razvoj i investicije. Nakon toga, usledilo je imenovanje na poslove direktora Rafinerije nafte Pančevo, zatim zamenika direktora RNP.

  Na poziciju direktora Bloka „Prerada“ dolazi 2015. godine, posle uspešno obavljenih radnih zadataka na mestu direktora Direkcije za Tehničke poslove u Bloku.

 • Vjačeslav Zavgorodnij

  Zamenik generalnog direktora, Direktor funkcije za strategiju i investicije

  Rođen je 7. avgusta 1975.

  Godine 1998. završio je Rusku ekonomsku akademiju (REA) „G.V. Plehanov“ i stekao zvanje ekonomiste za finansije i kredit. U okviru studija godinu dana je proveo na Univerzitetu Geteborga u Švedskoj. Paralelno sa studijama na REA „G.V. Plehanov“, godine 1998. stekao je diplomu u oblasti poslovne administracije Londonskog gradskog koledža. 2005. završio je INSEAD po programu MBA u Francuskoj.

  Svoju profesionalnu karijeru započeo je 1997. godine u kompaniji AGA AB i Columbus IT Partner kao konsultant za uvođenje ERP sistema „Concord“ u raznim kompanijama, uključujući naftnu kompaniju „Tatnjeft“ i trgovinskom centru kompanije Henkel Ekolab. Svoje stručno iskustvo razvijao je u mnogim kompanijama, uključujući i kompanije Lukoil i McKinsey&Co. U Lukoilu tri godine je radio kao glavni ekspert u odeljenju spajanja i preuzimanja, a potom 2006. godine u McKinsey&Co preuzima poziciju konsultanta na projektima za vodeće kompanije u Ruskoj Federaciji u nizu privrednih oblasti: petrohemijskoj, bankarskoj, telekomunikacionoj industriji, industriji avio-prevoza i proizvodnje cevi velikog prečnika. Pre dolaska u NIS sedam godina je radio u grupi kompanija „Severstalj“ na poziciji direktora za strategiju i razvoj poslovanja holdinga „Sveza“.

  U maju 2017. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za strategiju i investicije NIS-a.

  Tečno govori engleski, švedski i srpski jezik, a poseduje osnovni nivo znanja francuskog jezika.

 • Anton Čerepanov

  Zamenik generalnog direktora, Direktor funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo

  Diplomirao je 2006. godine na Udmurtskom državnom univerzitetu, odsek ,,Ekonomija i upravljanje u preduzeću naftne i gasne industrije“ sa izvanrednim uspehom. Stekao je srednju stručnu spremu u pravnoj oblasti. Poseduje diplomu prevodioca za engleski jezik.

  Godine 2002. počeo je da radi u Votkinskoj upravi za proizvodnju nafte i gasa OAD ,,Udmurtnjeft“ u Službi za industrijsku bezbednost. Od 2003. do 2004. godine radio je kao stručnjak u ZAD “TKRS“ (tekući i kapitalni remont bušotina) u finansijskom odeljenju. Od 2005. do 2006. godine obavljao je poslove vodećeg inženjera u finansijsko-ekonomskom bloku OAD ,,Udmurtnjeft“ (ćerka firma TNK-VR).

  Od 2006-2008. godine radio je u holding kompaniji grada Moskve na različitim pozicijama. Od 2008. do 2015. godine obavljao je poslove u različitim odeljenjima OAD ,,Gaspromnjeft“ od vodećeg stručnjaka Departmana za investicije i proizvodnu efikasnost do rukovodioca Uprave za povećanje efikasnosti poslovanja. Godine 2013. je uspešno završio Akademiju upravljanja velikim projektima OAD ,,Gaspromnjeft“ u Centru za inovacije ,,Skolkovo“ u Moskvi. Godine 2015. prelazi na radno mesto OAD ,,ARKTIKGAZ“ (Zajedničko preduzeće „Gaspromnjeft“ i „NOVATEK“), na mesto zamenika generalnog direktora za finansije.

  Od decembra 2018. godine je na poziciji zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo.

  Oženjen, ima troje dece.

 • Sergej Fominih

  Zamenik generalnog direktora, Direktor funkcije za pravna i korporativna pitanja

  Sergej Fominih je rođen 04.01.1979. godine u Ruskoj Federaciji.

  On je rukovodilac sa pravnim fakultetskim obrazovanjem, a stekao je i MBA diplomu u Poslovnoj školi IMD (Švajcarska).

  Posle sedmogodišnjeg iskustva u međunarodnim pravnim, odnosno, advokatskim firmama, Sergej Fominih se pridružio timu rukovodilaca NIS-a Novi Sad u julu 2009. godine, u svojstvu Direktora Direkcije za praćenje pravnih propisa. U novembru 2010. godine imenovan je za zamenika generalnog direktora i direktora Funkcije za pravna i korporativna pitanja u NIS-u a.d. Novi Sad. Sergej Fominih rukovodi timom koji pruža podršku kompaniji u vezi sa pravnim pitanjima, korporativnim upravljanjem i upravljanjem nekretninama.

  Sergej Fominih predstavlja NIS u Odboru direktora Gasrpom Energoholding-a Srbija i predsedava Stručnom komisijom ovog Odbora.

 • Miloš Grbić

  Zamenik generalnog direktora, Direktor funkcije za nabavku

  Rođen je 1979. godine u Beogradu.

  Godine 2004. diplomirao je na Ruskom državnom univerzitetu za naftu i gas, smer ekonomija. Godinu dana kasnije, magistrirao je u Parizu na IFP – Insitute Français du Petrole u zvanju Master of Science. Iste godine počinje sa radom kao Menadžment konsultant u Moskvi, u kompaniji Deloitte, a od 2006. do 2009. zaposlen je u kompaniji Accenture na poziciji Menadžera u oblasti Upravljanja lancem snabdevanja (Supply Chain) gde je bio odgovoran za realizaciju logističkih projekata i implementaciju SAP ERP sistema.

  U NIS prelazi 2009. na poziciju direktora sektora u novoosnovanoj Funkciji za MTSPiKI, gde se bavi uspostavljanjem jedinstvenog sistema centralizovane NIS nabavke. Od 2011. do 2013. je bio na poziciji direktora Direkcije za planiranje i analitički rad u Funkciji za MTSPiKI. Januara 2013. prelazi u zavisno društvo Gasprom njeft Orenburg na mesto Zamenika generalnog direktora za nabavku gde je bio odgovoran za uvođenje korporativnih šablona i konsolidaciju nabavnih procesa u zavisnom društvu GPN-a. U novembru 2014. godine se vraća u NIS na poziciju zamenika direktora Funkcije za MTSPiKI.

  Od januara 2019. je na poziciji v.d. direktora Funkcije za nabavku.

 • Igor Tarasov

  Zamenik generalnog direktora, Direktor funkcije za korporativnu zaštitu

  Rođen je 2. jula 1952. godine u Moskvi, Rusija.

  Poseduje 38 godina dugo radno iskustvo u sistemu organa državne bezbednosti. U Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu proveo je dva mandata: od 1994. do 1999. godine i od 2001. do 2006. godine.

  Od 2009. radi u NIS a.d. Novi Sad na poziciji zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za korporativnu zaštitu.

 • Natalija Bilenok

  Zamenik generalnog direktora, Direktor funkcije za organizaciona pitanja

  Rođena je 1970. godine u Ruskoj Federaciji. Na Istorijskom fakultetu Brijanskog državnog univerziteta, na smeru „Istorija i pravo“, diplomirala je 1992. godine. Dve godine kasnije, stekla je zvanje psihologa na Fakultetu za psihologiju na Brijanskom državnom univerzitetu.

  Profesionalnu karijeru započinje 1997. godine u Centru za profesionalnu orijentaciju i psihološku podršku, na poziciji rukovodioca naučno-metodološkog odeljenja – psiholog-konsultant. U Centru se zadržava do 2000. godine, kada prelazi u kompaniju „Meljkruk“ u kojoj je bila imenovana za zamenika rukovodioca Službe za upravljanje kadrovima. Svoje profesionalno iskustvo obogatila je radeći u kompaniji „Desnol“, na poziciji direktora ljudskih resursa, pored koje je imala i dodatno zaduženje kao generalni direktor u ćerkama firmama pomenute kompanije. Na poziciji direktora za kadrove radila je dve godine, od 2006. do 2009, i u kompaniji „Rositi“. Nakon toga, počinje da radi u Gasprom njeftu, na poziciji rukovodioca Uprave za rad sa kadrovima u Direkciji regionalnih prodaja.

  Paralelno sa razvojem profesionalne karijere, nastavila je da se stručno usavršava. Godine 2009. diplomirala je na Moskovskoj međunarodnoj višoj školi biznisa MIRBIS, na smeru „Upravljanje ljudskim resursima“. Stručno se usavršavala i radeći u Gasprom njeftu, gde je, između ostalog, uspešno završila korporativni program MVA Gasprom njefta i Stokholmske škole za ekonomiju „Top-drajv“.

 • Vadim Smirnov

  Zamenik generalnog direktora, Direktor funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije

  Rođen je 10. oktobra 1963. godine u Kazahstanu. Godine 1985. stekao je zvanje inženjera za energetska brodska postrojenja. Osim toga, završio je Diplomatsku akademiju (1994. godine u Moskvi), i Visoku komercijalnu školu (1999. godine u Moskvi), smer „Finansije i revizija“. Od 1985. do 1991. godine radio je na pozicijama u struci, u mornarici. Od 1994. do 1998. godine bio je zaposlen u Ministarstvu inostranih poslova Ruske Federacije, a deo njegovih službenih aktivnosti je podrazumevao i dugotrajna službena putovanja u zemlje balkanskog regiona. Od 1998. do 2009. godine radio je na različitim pozicijama u „Aeroflotu“, uključujući i poslove predstavnika kompanije na Balkanu (šest godina), i radno mesto rukovodioca odeljenja za kontrolu devizno-finansijskog poslovanja inostranih predstavništava (dve godine).

  Od 2010. godine radio je u oblasti ekonomske bezbednosti u kompanijama Grupe Gasprom, a od februara 2012. na poziciji direktora Funkcije za internu reviziju. Nakon toga, imenovan je za generalnog direktora ćerke kompanije NIS-a, NIS Petrol u Rumuniji. Pored ove pozicije, u julu 2017. godine imenovan je i za zamenika generalnog direktora NIS-a, v.d. direktora Funkcije za odnose s javnošću i komunikacije. U aprilu ove godine postavljen je za vršioca dužnosti direktora Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije. U julu 2018, imenovan je za zamenika generalnog direktora, direktora Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije.

 • Mihail Rjazanov

  Direktor funkcije za HSE

  Rođen je 6. aprila 1969. godine.

  Državni Vladimirski tehnički univerzitet, smer građevinski inženjer, završio je 1995. godine. Zatim je 1997. godine završio Moskovski univerzitet humanitarnih nauka, smer jurisprudencija (pravna nauka). Tokom 2009. godine stekao je diplomu Stokholmske škole ekonomije u Rusiji.

  Do 2000. godine radio je u oblasti prava. Od 2000. godine postaje konsultant u kompaniji „Dipon“ (DuPont) po pitanjima formiranja sistema upravljanja HSE. Od 2005. godine nalazi se na čelu oblasti za HSE u velikim rudarsko-metalurškim kompanijama Rusije i Ukrajine (Severstalj-Resurs (Rusija), DTEK (Ukrajina), Alrosa (Rusija)). Od januara 2020. godine direktor je Funkcije za HSE u kompaniji NIS.

 • Jelena Popara

  Direktor funkcije za internu reviziju

  Rođena je u Beogradu 19. aprila 1980. godine.

  Diplomirala je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na odseku za finansije, računovodstvo i reviziju. Stekla je međunarodnu licencu iz oblasti računovodstva i revizije “ACCA” 2012 godine. Od 2005. do 2010. godine, radila je kao konsultant u kompaniji KPMG Beograd. Od 2010. godine pridružila se timu menadžera NIS-a, a od 2013. godine obavljala je funkciju finansijskog direktora zavisnog društva u Rumuniji.

  U martu 2016. godine, imenovana je za direktora Funkcije za internu reviziju.

 • Valerij Proskurin

  Direktor „Naftagas – naftnih servisa“

  Rođen je 19. avgusta 1968. godine u Neftekumsku, u Rusiji. Diplomirao je na Ufimskom naftnom institutu 1992. godine i stekao zvanje rudarskog inženjera. Nakon završenih osnovnih studija nastavlja sa usavršavanjem i stiče zvanje doktora tehničkih nauka . Pored formalnog obrazovanja prošao je kroz veliki broj obuka i treninga iz oblasti bušenja, zaštite životne sredine i sl. Svoju karijeru započeo je 1992 godine u kompaniji „Megionnjeftegas”. U kompaniji „Slavnjeft -Megionnjeftegas” je radio na mestu direktora Naftnih servisa. Pored toga što poseduje obimno tehničko znanje, iza njega je i dugi niz godina rada na menadžerskim pozicijama.

  Na poziciju direktora Bloka „Servisi” u NIS a.d. Novi Sad dolazi u maju 2015. godine. U februaru 2019. godine, nakon realizacije projekta „Transformacija“, imenovan je za direktora ćerke firme NIS-a „Naftagas – Nafnih servisa“.